Inverto Logo
Super Clean Personal Portfolio
Hey, I am Inverto. Super Clean Personal Portfolio WordPress Theme. Built with emphasis on clean, content oriented, modern & minimalistic design.

Recent Work
  Go to Portfolio
  Latest Tweets
  Follow us on Twitter
  Follow me
  World Press Photo Zutphen

  Hans van Geffen, bestuurslid

  Hans van Geffen. Bedrijfs- en innovatieadviseur. Hans houdt zich nagenoeg zijn gehele loopbaan bezig met het adviseren van bedrijven op het gebied van bedrijfskundige vraagstukken. Hans stelt in zijn advieswerk de ondernemer en mens centraal.

  Waarom ben ik betrokken bij de World Press Photo?

  “De World Press Photo tentoonstelling in Zutphen wordt georganiseerd door de Stichting Doen!. Deze stichting heeft als doelstelling de stad Zutphen te promoten. De organisatie van de World Press Photo in Zutphen is een activiteit van de stichting. In 2015 – het eerste jaar – werd door ons de tentoonstelling voor het eerst in Zutphen georganiseerd en werd door iets minder dan 10.000 bezoekers komend uit heel Nederland bezocht.”

  Hoe kijk ik terug op vorig jaar (2015)?

  “Het jaar 2015 was het eerste jaar dat World Press Photo in Zutphen werd georganiseerd. Er werd vanuit het niets gestart en in de loop van de maanden voorafgaande aan de tentoonstelling werd stapsgewijs een draaiboek opgesteld. Met behulp van dit draaiboek zijn alle zaken die nodig zijn om een tentoonstelling – die drie weken bezocht  kon worden – te organiseren ingevuld. De eerste week was een aanloopweek voor wat betreft het bezoekersaantal. In week 2 en 3 ontvingen we steeds meer bezoekers met een topdag op de laatste dag. Met heel veel plezier heb ik aan de voorbereidingen gewerkt. Ook op de openingsweken – waarbij op een hele fijne manier samengewerkt werd met veel vrijwilligers  – kijk ik met een goed gevoel terug.”

  Wat zijn mijn verwachtingen voor dit jaar (2016)?

  “In 2015 hebben we circa 10.000 bezoekers mogen verwelkomen op de tentoonstelling. De  speciale World Press Photo-krant – die in 2015 in een oplage van 100.000 stuks werd verspreid – zal dit jaar worden verspreid op 200.000 adressen in de Achterhoek en Liemers.  De openingsdagen en -tijden zijn verlengd zodat er meer mogelijkheden voor bezoekers zijn gecreëerd om een bezoek te brengen. Verder is er door vele regionale media aandacht geschonken aan de tentoonstelling. Mijn verwachtingen zijn dat we dit jaar de 10.000 bezoekers zeker gaan passeren.”

  Welke foto van World Press Photo 2016 raakt mij het meest?

  “De foto van het jongetje Waalaa 5 jaar in een vluchtelingenkamp in libanon. Mijn kleinzoon is 5 jaar en ik moet er niet aan denken dit hem zou overkomen.”

  Wat doe ik in het dagelijks leven?

  Na vele jaren als innovatieadviseur bij het Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf, Syntens Innovatienetwerk voor Ondernemers en de Kamer van Koophandel gewerkt te hebben, heb ik in 2015 ontslag genomen en ben ik gestart met een adviesbureau onder de naam Hans van Geffen Bedrijfsadvies. Naast het geven van advies op het gebied van innovatie, adviseer ik op het gebied van visie- en strategie ontwikkeling en op het gebied van organisatie-, marketing-, personeels-, financiële en financieringsvraagstukken.

  Hans van Geffen
  Bestuurslid