Zutphen - De kroonluchter in de Walburg kerk. Foto: Patrick van Gemert / Zutphens Persbureau
De kroonluchter in de Walburgkerk. Foto: Patrick van Gemert / Zutphens Persbureau

De Sint-Walburgiskerk (in de volksmond Walburgiskerk of Walburgkerk) is al drie jaar gastvrouw voor World Press Photo. Drie jaar geleden was het een heel nieuw idee: zo’n grote tentoonstelling in de kerk, waar duizenden bezoekers verwacht werden. Het bleek een perfecte combinatie. De sfeer en de ruimte laten de veelal indrukwekkende foto’s goed tot hun recht komen.

Bezoekers aan de tentoonstelling kunnen het bijzondere Henrick Baderorgel (1637) zien en ook de veertiende-eeuwse, gotische kaarsenkroon met de namen van de apostelen, Jezus en Maria op de onderste rand en andere bezienswaardigheden zoals muurschilderingen en de credokapel. Bovendien zijn rondleidingen door de middeleeuwse bibliotheek de Librije zijn mogelijk.

De oudste delen van de kerk zijn gebouwd in de elfde eeuw. De bisschop van Utrecht gaf daartoe opdracht naar voorbeeld van andere Utrechtse kerken in romaanse stijl. In de eeuwen daarna volgden verbouwingen en uitbreidingen. In de dertiende eeuw werd de Walburgiskerk verbouwd in de Keulse “romanogotiek”. Het koor en de transepten werden overwelfd en het schip werd vernieuwd. Een eeuw later volgden de kooromgang en raadskapel, daarna de zijschepen, de dwarskapellen en het Mariaportaal aan de noordzijde. Deze wordt op zondag door de kerkgangers van de Prostestantse Gemeente gebruikt, maar voor toeristen en dus ook tijdens World Press Photo bevinden de in- en uitgang zich aan de achterzijde van de kerk.

Pierre Cuypers

Architect Pierre Cuypers – bekend van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam, maar vooral een architect van kerken – nam de kerk eind negentiende-eeuw grondig onder handen en ook in de afgelopen eeuw, van 1970 tot 1998, werd de kerk grootscheeps gerestaureerd.

Librije

In de kerk bevindt zich ook de Librije. De bouw van deze bibliotheek startte in 1561. Toen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in 1990 de Top 100 van de Nederlandse Monumenten samenstelde, kwamen beide hier op te staan.

De toegangskaart voor World Press Photo Zutphen geeft automatisch ook toegang tot de kerk. Neem dus ook de tijd om rond te kijken. Om de plafondschilderingen goed te kunnen zien, zijn spiegels beschikbaar.

www.walburgiskerk.nl)